SINCLAIR dělené ohřívače teplé vody používají malé tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody. Díky dělenému použití vnitřní a venkovní jednotky má ohřívač teplé vody vysokou účinnost. Teplo je převzato ze vzduchu z venkovního prostředí a předáno vodě přes výměník ve vnitřní jednotce.

Vzhledem k uzavřenému okruhu systému chladivového potrubí nehrozí kontaminace užitkové vody chladivem. Potrubí chladiva je ovinuto vně zásobníku.