Chlazení kapalin

Jedná se výrobky české firmy JDK

Existuje několik způsobů jak získat chladnou vodu, ale strojní chlazení kapalin – chillery jsou nejvíce preferovaným řešením.

Účinné a spolehlivé chlazení umožňuje zvýšit produktivitu a životnost zařízení a snižuje tak náklady na výrobní procesy. Voda je drahocenným přírodním chladivem a její cena stále stoupá. Jednotky pro chlazení kapalin typu WHE, WDE a WTE proto pracující s uzavřeným okruhem chladicí vody.

Rozsah dodávky

Chladiče vody typu WHE a WDE-S1K jsou dodávány s náplní chladiva, vyzkoušené a seřízené ve výrobním závodě. Pro jednotky řady WDE, WTE s odděleným kondenzátorem provádíme odbornou instalaci, motáž okruhu, plnění chladivem a uvedení do provozu u zákazníka včetně zaškolení. Všechny typy jednotek jsou vybaveny ochranou proti zamrznutí chlazené kapaliny.

Volitelné příslušenství

  • Zabudovaná akumulační nádrž (otevřená nebo tlaková)
  • Signalizace nedostatku kapaliny v nádrži (pro otevřený systém)
  • Automatické dopouštění vody do nádrže (pouze pro otevřený systém)
  • Zabudované čerpadlo + armatury
  • Expanzní nádoba (pouze pro tlakový systém)
  • Vzdálená signalizace poruchových stavů
  • Vzdálené monitorování
  • Speciální řešení dle požadavků zákazníka

Instalace a provoz

Jednotky typu WHE jsou vybaveny el. síťovou vidlicí a jejich uvedení do provozu nevyžaduje odborně kvalifikovaný personál. Kompaktní jednotky WDE-S1K jsou naplněny chladivem a testovány ve výrobním závodě. Před spuštěním je nutné provést napojení na rozvod chlazené vody a odborné připojení el. napájení kabelem do rozvaděče jednotky. Instalaci el. zapojení jednotek WDE, WTE s odděleným kondenzátorem musí vždy provádět odborně vyškolený pracovník s příslušnou kvalifikací.

Výběr jednotky

Rozhodujícími paramentry pro výběr vhodné jednotky jsou teplota a druh ochlazené kapaliny a potřebný chladicí výkon. Pro výběr a dimenzování správného čerpadla je nutné znát tlakovou ztrátu spotřebiče při jmenovitém průtoku. Vhodným pomocníkem pro výběr typu a provedení JDK chladičů kapalin vám mohou být následující dokumenty.