Kontrola funkčnosti a těsnosti klimatizačních zařízení

Čistění klimatizačních zařízení je velmi důležitou činností pro správnou funkci a chod celé soustavy klimatizace.
Vnitřní výparníková jednotka v místnosti i vnější kondenzační jednotka mají v sobě instalované ventilátory.
Ventilátory v obou případech zajišťují cirkulaci vzduchu jak přes výparník, tak přes kondenzátor.
Tímto prouděním vzduchu však dochází k zanášení lamel jemnými prachovými částicemi z vnitřního a i vnějšího prostředí.
U vnitřní jednotky je sice výparník chráněn jemnými prachovými filtry, které jsou součástí výrobku, ale při zanedbání údržby těchto filtrů ze strany uživatele dochází k jejich zanášení. Je tedy nutné v obou případech provádět důkladné čistění těchto lamel specializovanými roztoky a nástroji, které jsou k této činnosti určeny.
Jedná se o koncentráty, které se ředí ve správném poměru a následně jej servisní technik aplikuje na výparník či kondenzátor.
Koncentráty jsou vždy speciálně určeny pro vnitřní a vnější jednotky. Po použití jsou samoodbouratelné.
Tímto mechanickým čistěním koncentrovanými roztoky dochází zároveň k dezinfikování výparníku.
Dezinfekcí se cíleně likvidují různé zárodky bakterií a plísní, které nám mohou znepříjemnit naši pohodu a zdraví.
Vyčištěný výparník či kondenzátor vykazují správnou činnost při vypařování a kondenzaci chladiva v okruhu chlazení a celé klimatizační zařízení je schopné pracovat podle správně zadaného požadavků uživatele.
Znečistěný, až zanesený výparník či kondenzátor nemají správnou funkční schopnost pro odpařování a kondenzaci chladiva v okruhu chlazení a celé klimatizační zařízení je zbytečně namáhané.

KAŽDÉ  ZANEDBANÉ  NEBO  ŠPATNĚ  SERVISOVANÉ  KLIMATIZAČNÍ  ZÁŘÍZENÍ MÁ VÝRAZNĚ  VYŠŠÍ  NÁROKY  NA  SPOTŘEBU  DRAHÝCH  ELEKTRICKÝCH ENERGIÍ  !!!